Våre vilkår og priser

Våre priser vil variere etter oppdragets omfang og kompleksitet, men prisen pr. time vil alltid bli avtalt ved oppdragets oppstart.

Vi tar saker etter ordningen om fri rettshjelp, og vi vil innledningsvis kunne svare på om din sak er dekket av ordningen. 

Vi orienterer deg også om dine muligheter for rettshjelpsdekning gjennom dine forsikringer. Her gjelder det forholdsvis korte foreldelsesfrister for å fremme krav om dekning. 

Vår timespris til private aktører og bedrifter i saker som ikke er dekket av ordningen om fri rettshjelp er kr 1500-2250 kr eks. mva. 

Videre kan vi tilby deg testament, usikfteavtale, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt til fastpris eller timespris. 

Våre fastpriser inklusive mva. er i normaltilfeller som følger:

Testament for én person                                                                                6000,-

Testament for to personer (gjensidig eller felles)                                         8000,-

Ektepakt eller samboeravtale                                                                        6000,-

Uskifteavtale                                                                                                 6000,-

 

Gjensidig testament + uskifteavtale                                                              9000,-

Gjensidig testament + ektepakt eller samboeravtale                                  9000,-

Gjensidig testament + uskifteavtale + ektepakt eller samboeravtale  10.000,-

 

Fremtidsfullmakt for én person                                                                     6000,-

Fremtidsfullmakt for to personer                                                                  7000,-

Testament og fremtidsfullmakt for én person                                              7000,-

Gjensidig testament og fremtidsfullmakt for to personer                           9000,-

 

Som et alternativ til fastpristilbudene, kan du få hjelp av oss til en rent timesbasert pris. Dersom du har enkle ønsker som kan løses raskt, og ikke har behov for rådgivning, vil timepris kunne lønne seg for deg. Timeprisen er kr 1800 eks. mva. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme tillegg ved et eventuelt samtykke til uskifte.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om våre priser og avtalevilkår.