Våre vilkår og priser

Våre priser vil variere etter oppdragets omfang og kompleksitet, men prisen pr. time vil alltid bli avtalt ved oppdragets oppstart.

Vi tar saker etter ordningen om fri rettshjelp, og vil innledningsvis kunne svare på om din sak er dekket av ordningen. 

Vi orienterer deg også om dine muligheter for rettshjelpsdekning gjennom dine forsikringer. Her gjelder det forholdsvis korte foreldelsesfrister for å fremme krav om dekning. 

Vår timespris til private aktører og bedrifter i saker som ikke er dekket av ordningen om fri rettshjelp er kr 1500-2250 kr eks. mva. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om våre priser og avtalevilkår.