Din advokat vil ikke kommentere din sak for pressen uten ditt klare samtykke.

Se også flere artikler

Under finnes noen lenker til noen av de medieomtaler og artikler som har vært på trykk.

Økt etterspørsel etter landbruksjus
(Landbrukstidene nr.4 - 2007)

Registrer selskap i utlandet
(Fra artikkelserien "Lov og rett" i FosnaFolket hvor Anita Rian Lykken en tid var fast spaltist)

Med loven som levebrød
(FosnaFolket)

Hestesentersaken i Sunndal
(AuraAvisa 2005 / 2007)

Ta kontakt med oss i dag, og første skritt mot en god løsning på saken er tatt!

Kontortid: Mandag - fredag kl. 08 - 17. Besøk avtales på forhånd.
Ellers tilgjengelig på telefon utover vanlig åpningstid.