advokatfullmektig mia ingebrigtsen

ARBEIDSOMRÅDER:

Advokatfullmektig Mia Ingebrigtsen bistår blant annet i saker som gjelder arv-, skifte- og familierett/barnevern, arbeidsrett, helserett, kontraktsrett og fast eiendom.

Ingebrigtsen har skrevet en masteroppgave om tvangsadopsjon etter barnevernloven. Masteroppgaven omhandler en gjennomgang av det biologiske prinsipps utvikling i norsk rett, hvilken betydning det har i et menneskerettsperspektiv og hvordan rettsutviklingen står seg i forhold til Norges folkerettslige forpliktelser etter Den Europeiske Menneskerettskonvensjon.

Masteroppgaven kan leses i sin helhet her.

Ingebrigtsen har erfaring som juridisk saksbehandler innen en rekke privatrettslige felt.

UTDRAG FRA CURRICULUM VITAE:

Utdanning:

Master i rettsvitenskap v. Universitetet i Tromsø.

Spesialfag v. Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo:

Arbeidsrett, Barnerett og Helserett.

Som medlem av Advokatforeningen er advokatfullmektigen pålagt 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, hvorav minst 5 av timene skal være etikktimer.

Relevant arbeidserfaring:

2019 - Advokatfullmektig v. Advokatkontoret Lykken & Myhr AS.

2017 - 2019 - Saksbehandler v. Advokatkontoret Lykken & Myhr AS.

2016 Studentpraktikant v. Advokatkontoret Lykken & Myhr.