ADVOKATFULLMEKTIG SANDRA P. DULLUM

ARBEIDSOMRÅDER:

Advokatfullmektig Sandra P. Dullum kan bistå med tvisteløsning innenfor blant annet fast eiendom, kontraktsrett, arv-, skifte- og familierett og barnevern.

Dullum arbeider gjerne med juridiske spørsmål knyttet til landbruket. Dette interessefeltet avspeiles også i hennes masteroppgave. Dullum har skrevet en stor masteroppgave innenfor fagområdet Ekspropriasjon, som omhandler grunneierens tilpasningsplikt ved ekspropriasjon av landbrukseiendommer.

Masteroppgaven kan leses i sin helhet her.

I tillegg kan Dullum tilby bistand innenfor samerettslige spørsmål, hvor en av hennes styrker er god kjennskap til samisk språk, kultur og reindrift.

UTDRAG FRA CURRICULUM VITAE:

Utdanning:

Master i rettsvitenskap v. Universitetet i Tromsø.

Bachelor i bioingeniørfag v. Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Som medlem av Advokatforeningen er advokatfullmektigen pålagt 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, hvorav minst 5 av timene skal være etikktimer.

Relevant arbeidserfaring:

2017- Advokatfullmektig v. Advokatkontoret Lykken & Myhr.

2014-2017 - Saksbehandler v. Advokatkontoret Lykken & Myhr.

Styreverv:

2018 - Varamedlem Lundemo Bruk AS.

2017 - Innehaver ENK.

2016 - Styremedlem Horg Sau og Geit.

2010-2015 - Styremedlem Horg Maskin AS.