Advokat Ann-Sølvi Myhr


Utdrag fra Curriculum Vitae: 

Utdanning. 
Juridisk embetseksamen v. Universitetet i Bergen, Cand. Jur. 
Advokatmekler
Advokat med bevilling til å drive eiendomsmekling.

Som medlem av Advokatforeningen er advokaten pålagt 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, hvorav minst 5 av timene skal være etikktimer.

En fullstendig oversikt over etterutdanningen kan oppgis på foresprsel.   

Relevant arbeidserfaring. 
2013 - Advokat v. Advokatkontoret Lykken & Myhr. 
2010 - 2013 - Advokat v. Advokatfirmaet Myhr. 
2006 - 2009 - Advokat / advokatfullmektig v. Advokat John reidar Aae
2001 - 2003 - Jushjelpa i Midt-Norge.