Advokat Anita Rian Lykken

 
Utdrag fra Curriculum Vitae: 

Utdanning: 
Juridisk embetseksamen v. Universitetet i Bergen, Cand. Jur. 
Advokatmekler
Advokat med bevilling til å drive eiendomsmekling. 

Som medlem av Advokatforeningen er advokaten pålagt 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, hvorav minst 5 av timene skal være etikktimer.

En fullstendig oversikt over etterutdanningen kan oppgis på foresprsel. 

Relevant arbeidserfaring: 
2013 - Advokat v. advokatkontoret Lykken & Myhr. 
2010 - 2013 - Advokat v. Advokatfirmaet Lykken. 
2005 - 2009 - Advokat / advokatfullmektig v. Advokatfirmaet Krogstad. 
2005 - 2006 - Fast spaltist, Lov og rett. 
2002 - 2005 - Daglig leder, privat næringsliv. 
1999 - 2002 - Saksbehandler/gruppeleder, Jusshjelpa i Midt-Norge.